Freddy de Freitas

Samosir Island on Lake Toba, Sumatra, Indonesia, Southeast Asia